MOJA FILOZOFIA  

                                                                                              
Základom mojej prace je celkový pohľad na človeka.

Pod tým rozumiem naturálnu medicínu založenú

na dlhodobých skúsenostiach prírodných vied v spojitosti

s modernými, vedeckými skúsenosťami,

ktoré vnímajú človeka ako telesný, duševný a psychický celok.             

Mojim individuálnym prístupom sa v človeku snažím posilniť pocit zodpovednosti za samého seba a za svoju skutočnosť. Moje liečebné metódy sa vzájomne dopĺňajú,

spoločne harmonizujú a sú zostavené tak,

aby sa dalo pracovať aj bez akupunktúrnych ihiel.

 

Sprevádzam ľudí na troch úrovniach:

 

preventívnej:          aby k zdravotným ťažkostiam najskôr vôbec neprišlo

liečebnej:                pri akútnych a chronických ochoreniach

posilňujúcej:           pri doliečovaní

 

Človek, ako súčasť prírody, ustavične podlieha vzájomnému účinkovaniu s vonkajším prostredím a neustále sa vyrovnáva s rozličnými životnými výzvami.
Mojou prácou harmonicky a posilňujúc pôsobím na celkovú, citlivo poprepletanú súhru regulačných a vyrovnávajúcich sa telesných síl, teda na aktiváciu samoliečebného mechanizmu nášho jedinečného organizmu.

 

 

V mojich liečebných metódach zohľadňujem nasledovné kroky:

 

otvorenie dverí           napr. obnovenie a regenerácia črevnej flóry

odvoz odpadu            napr. zbavenie tela toxických látok podľa telesnej záťaže

stabilizácia                 napr. vitamíny, minerály, dočasná úprava stravy

regenerácia                napr. výťažky orgánov, modulácia imunity

harmonizácia             napr. energetické metódy 

Diagnostika

  • anamnéza (rozhovor)
  • vyšetrenie tela
  • pozorovanie jazyka
  • hmatanie pulzu
  • elektroakupunktúra
  • testovanie biorezonanciou
  • tradičná diagnostika moču
  • reflexná diagnostika alarmných a príslušných bodov