Osteopatia

Osteopatia je jedna z mimoriadnych a bezpečných možností  vyšetrenia a ošetrenia bolestivých a nebolestivých telesných štruktúr. Používa sa predovšetkým pri ochoreniach, problémoch a poruchách funkcie pohybového aparátu, vnutorných orgánov, nervového systému a vegetatívneho  kranio sakrálneho systému.                                                                                                                                    

Zohľadňujú sa akútne a chronické príznaky telesnej nerovnováhy, tak ako sa aj pozoruje a berie do úvahy ľudská bytosť ako jednota po duševnej stránke a na všetkých úrovniach svojho bytia.  

 

Podstata Osteopatie sa vzťahuje na obnovenie pohyblivosti tela, orgánov a pružnosti tkaniva, ktoré vo svojej funkcii potrebujú volnosť pohybu a súlad s okolitými štruktúrami v tele.  Ak je táto mobilita narušená a obmedzená, vznikajú napätia a nasledujú poruchy v ich funkcii. Časom množstvo týchto dysfunkcií už organizmus nezvláda kompenzovať a telo sa začne hlásiť ťažkosťami alebo bolesťou.

 

Osteopatické ošetrenie sa vykonáva výlučne rukami a špeciálne vyvinutými technikami.                      

Cieľom je prirodzeným spôsobom zmierniť bolesť, vylepšiť mobilitu/pohyblivosť, umožniť lepšiu cirkuláciu/prekrvenie, prehĺbiť dýchanie, uvolniť zrasty, stuhnuté a skrátené jednotlivé telesné štruktúry . Postupne ho vyviesť z narušenej rovnováhy, ukázať mu cestu, dopracovať sa k vlastnému pôvodnému rytmusu/homeostázy a nechať pracovať matku prírodu. Človeku sa uvolnia rôzne blokády, ktoré nás oberajú o našu vitálnu energiu potrebnú na zvládnutie denných stresových situácií a náporu spoločnosti na výkon.

 

Náš organizmus pozostáva z nespočetných štruktúr, ktoré priamo alebo nepriamo navzájom súvisia. Toto prepojenie vytvárajú fascie, jemné tkaninové obaly, ktorými je obtiahnutá a prepojená každá štruktúra  v tele.  Bez nich by sa naše telo rozpadlo. Práve to je jeden z dôvodov,  prečo sa určité symptómy ukážu na inej časti tela a nie tam, kde má nerovnováha svoj pôvod.

 

Pred osteopatickým ošetrením je v určitých prípadoch vhodné, aby predchádzala lekárska diagnostika  (CT, MRT, Röngen, Ultrazvuk, odber krvy, …), prípadne stačia  aj výsledky z predošlých vyšetrení.

 

Po osteopatickom ošetrení sa môžu vyskytnúť, i keď ojedinele, krátkodobé prechodné reakcie, ako napríklad svalovica, zosilnenie pôvodného symptómu (hlavne pri chronických stavoch), únava, zvýšená teplota, zmena výlučkov tela, menštruačného cyklu, spánku. V tomto prípade treba tri dni nechať telu priestor spracovať nové impulzy, zvyknúť si na novú situáciu, nanovo ju adaptovať a urobiť z terapie to najlepšie.

 

Vážne komplikácie sú absolútne zriedkavé.

 

Myslenie robí Osteopata dobrým terapeutom, nie techniky!

 

Podstata Osteopatie:          1. Život je pohyb/vývin a pohyb je život.                                                                                    2. Telo je jeden integrovaný celok.                                                                                            3. Štruktúra a funkcia/pohyb sa navzájom ovplyvňujú.                                                              4. Telo obnáša schopnosť autoregulácie, a tým sa samo vylieči.                                              5. Prekrvenie a zákon artérie/ciev je absolútny.                                                                                                                                                     

                  Príroda má odpor k prázdnu!                                                                                                      Počiatočné znamenie života je pohyb, „Panta Rei“ = všetko preteká.                                      Stav nehybnosti je krok dozadu!

 

História Osteopatie zasahuje do roku 1870 v USA. Bola založená americkým lekárom A.T. Stillom, ktorý bol inšpirovaný  Swedenburgom, Spencerom, Huxleyom, Darwinom, Wallaceom. Dr. Still bol muž svojho času. Nachádzal sa v strede horúcich debát o teóriach evolúcie, ľudského vývinu mysle a prirodzenej celistvosti v oblasti funkcií tela. Jeho rodinné nešťastie (úmrtie vlastných troch detí na infekciu) ho priviedlo k prehĺbeniu jeho anatomických znalostí pozorovaním ľudského tela, manuálnych techník a myšlienke vytvoriť nový holisticky - naturálny systém liečenia bez chémie paralelne ku klasickej medicíne.  Založil svoju vlastnú kliniku a neskôr v roku 1892 otvoril prvú školu Osteopatie Kirksville, Missouri, USA.