Kranio sakrálna Osteopatia

Kranio-sakrálny systém (CSS) predstavuje prostredie, v ktorom sa nachádza

a funguje centrálny nervový systém (CNS).

Jeho súčasťou sú aj meningeálne fascie (mozgové blany) s kosťami a mäkkými štruktúrami, ktoré ich spájajú s tými časťami mozgu, ktoré ovplyvňujú tvorbu, cirkuláciu a vstrebávanie mozgo-miešnej tekutiny (likvoru). Cerebro/mozgovo -spinálna/miešna) tekutina – likvor vyvoláva hmatateľne vnímavý pohyb lebečných kostí.


Pevné tkanivo kraniálnej duri mater a spinálnej duri mater je polovične uzavretý hydraulický systém. Ten spolu s jeho kostnou konštrukciou, ktorá systém obklopuje, likvorom a časťami mozgu, kde sa likvor filtruje (resp. filtráciou sa tvorí) a vstrebáva, sa nazýva kranio-sakrálny systém.

Jeho názov je odvodený od miest v ľudskom tele, kde sa celý systém nachádza: medzi lebkou (cranium) a krížovou kosťou (sacrum).


Terapiu, ktorá sa zaoberá správnym fungovaním celého kranio-sakrálneho systému sa nazýva kranio-sakrálna terapia (CST® - CranioSacral Therapy®).

 

Na základe dlhoročných pozorovaní sa zistilo, že ak pacient trpí rôznymi ochoreniami, tekutinový systém „nefunguje správne“. Ak sa však tento systém ovplyvní a dôjde k jeho opätovnému vyváženiu, zlepšia sa tiež funkcie nervového a hormonálneho systému,

ktoré spolu veľmi úzko súvisia.

Kranio-sakrálna terapia sa zameriava na kranio-sakrálny systém s ohľadom aj na psychosociálne aspekty chorôb.


V dôsledku terapeutického procesu môže prísť nielen k citeľnému uvoľneniu kranio-sakrálneho systému, ale aj k uvoľneniu ďalších systémov, ktoré ho obklopujú – kostno-svalového, nervového a lymfatického.
Sila, ktorá vznikla počas fyzickej, psychickej alebo toxickej traumy vplýva na organizmus, a dá sa spracovať dvomi spôsobmi:

- organizmus začne silu (energiu), ktorá do tela vošla, spracovávať (rozpúšťať), a tým sa naštartuje prirodzený spôsob uzdravovania
- organizmus silu z rôznych príčin nespracuje a energia v ňom zostane ohraničená ako energetická cysta.

 

Skúsenosti potvrdili, že ak počas traumy prevládali u pacienta pocity strachu, úzkosti, zlosti, či smútku, je vysoká pravdepodobnosť, že pacientov organizmus sa so silou nevyrovná sám, ale vznikne energetická cysta.
Keď dôjde k uvoľneniu negatívnych emócií, ktorými pacient trpí, rôzne funkčné poruchy sa začnú postupne normalizovať a symptómy, ktoré z porúch vznikli, sa začnú zlepšovať. Časť energie z energetickej cysty sa z tela pacienta uvoľní, väčšinou vo forme tepla, a ďalšia časť, ktorú organizmus vynakladal na udržiavanie energetickej cysty, sa uvoľní a pretransformuje do životnej energie, takže pacient sa začne cítiť lepšie a silnejšie.

 

Podstata kranio-sakrálnej terapie:


- v rámci kranio-sakrálneho systému existuje kranio-sakrálny pohyb/rytmus, ktorý je možné vnímať (cítiť) na celom tele
- terapia kranio-sakrálneho systému ovplyvňuje centrálny nervový systém a vplýva aj na všetky ostatné štruktúry organizmu
- meningy (mozgové blany) v kranio-sakrálnom systéme sú súčasťou spojivového tkaniva, ktoré v širšom zmysle obopína všetky štruktúry tela a tým vytvára jeden celok.

 

PREDNOSTI A POUŽITIE KRANIO SAKRÁLNEJ TERAPIE:

 

* CST uvoľňuje napätie fyzické i duševné
* Zlepšuje dodávku kyslíku do mozgu a povzbudzuje k hlbšiemu dýchaniu (sústredenie, stres, pamäť...)
* Zlepšuje funkcie CNS, zlú cirkuláciu krvi a lymfy (zimomravosť, chladné končatiny...)
* Poruchy spánku, unavenosť, insomnie, vyčerpanosť, nervozita, roztržitosť...
* Mozgová obrna, porucha mobility končatín
* Chronické bolesti hlavy, krku a chrbtice (migrény, torticollis...)
* Problémy s ušami (zvonenie, hučanie v ušiach, ušné infekcie)
* Problémy s očami, strabizmus, dvojité videnie, dyslexie...
* Bolesti a poruchy tvárových nervov, trigeminus...
* Problémy s upchatými a zapálenými dutinami
* Zlepšuje trávenie, prevencia pri kolikách, zvracaní
* Autizmus, Downov syndróm, hyperaktivita detí, zaostalosť vo vývoji

 

 

KONTRAINDIKÁCIE:

 

* Stavy po mozgových operáciách
* Stavy s akútnym infarktom srdca, vysokým tlakom krvi, s kardiostimulátorom...
* V drogovom alebo alkoholovom opojení